Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
26954402 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy: szatniarz/kierowca/robotnik gospodarczy

08-12-2022

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

szatniarz/kierowca/robotnik gospodarczy

 

1. Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie lub zawodowe,
 • komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność, uczciwość i odpowiedzialność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • wysoka kultura osobista.

 2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie prac fizycznych: przenoszenie mebli, regałów bibliotecznych, księgozbioru i wyposażenia, zarówno w budynku jak i agendach Biblioteki na terenie miasta,
 • pomoc przy załadunku i wyładunku książek, mebli, sprzętu biurowego itp.,
 • wykonywanie drobnych prac malarskich, szpachlowanie ubytków, układanie wykładzin, listw wykończeniowych itp.
 • wykonywanie prac porządkowych w budynku i wokół niego: zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie parkingu i chodnika, posypywanie oblodzonych powierzchni piaskiem i solą,
 • przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa spotkań i szkoleń w budynku oraz w agendach na terenie miasta: ustawienie sprzętów, naczyń, materiałów pomocniczych itp.,
 • obsługa spotkań plenerowych: ustawianie sprzętów, materiałów itp.,
 • roznoszenie zaproszeń, pism, wysyłka poczty,
 • przewożenie przy wykorzystaniu samochodu służbowego książek, mebli, sprzętu biurowego i gospodarczego, materiałów i środków czystości do agend bibliotecznych,
 • transport pracowników na spotkania służbowe zgodnie z dyspozycją przełożonego,
 • pełnienie dyżuru w szatni.

3. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (w godzinach 7.00-15.00 lub 11.00-19.00),
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze 3.490,00 zł brutto,
 • dodatek stażowy,
 • pakiet socjalny.
   

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów (z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – szatniarz/kierowca/robotnik gospodarczy’’). Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie, do dnia 19 grudnia 2022 r. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:
e-mail:

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,  ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które zostaną udostępnione dobrowolnie jest Państwa zgoda   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w takim przypadku jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym czasie.
 5. W przypadku przesłania dokumentów, w których będą zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 7. Dane osobowe objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko, a następnie przez czas wynikający z regulaminu rekrutacji.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 1 grudnia 2022 r.

Poniżej załącznik do ogłoszenia do pobrania

Pliki do pobrania:

oswiadczenie_kandydata_do_pracy_na_wolne_stanowisko_pracy.pdf oswiadczenie_kandydata_do_pracy_na_wolne_stanowisko_pracy.pdf

Oświadczenie kandydata do pracy na wolne stanowisko pracy

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: