Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
26996919 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Zamówienia publiczne

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_5.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_5.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 5

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych

Rzeszów, dn. 04.11.2022 r.

Znak postępowania: VI.261.8.2022

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.,

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. 

 

"Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate"
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00423732/01 z dnia 2022-11-04

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_bzp.pdf ogloszenie_o_wyniku_postepowania_bzp.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.8.2022

Rzeszów, dn. 20.10.2022 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00384539/01


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. "Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate"

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 20 października 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 18.10.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.8.2022

Rzeszów, dn. 18.10.2022 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00384539/01


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. "Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate"

 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 18 października 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.: ,,Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate”

 

Znak postępowania: VI.261.8.2022

Rzeszów, dn. 18.10.2022 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00384539/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 53 658,54 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem zł 54/100), kwota wraz z podatkiem VAT 66 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć 00/100 zł).

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate

 Znak sprawy: VI.261.8.2022                                                 

Rzeszów, dn. 10.10.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zakup licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych - FortiGate 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00384539/01

W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_1_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_2_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_2_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_3_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_3_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

Znak sprawy: VIII.261.2.2022
Rzeszów, dn. 10.10.2022 r.
 

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386

 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.
 
 
Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00384365/01 z dnia 10.10.2022 r.
 

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_4.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_4.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 4

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie"

Rzeszów, dn. 26.09.2022 r.
Znak postępowania: VI.261.6.2022

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.,

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. 

 

"Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie"
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00363531/01 z dnia 2022-09-26

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_wyniku_postepowania-26.09.2022.pdf ogloszenie_o_wyniku_postepowania-26.09.2022.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie"

Rzeszów, dn. 26.09.2022 r.
Znak postępowania: VIII.261.1.2022

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.,

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. 

 

"Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie"
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00363955/01 z dnia 2022-09-26

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rzeszów, dn. 16.09.2022 r.
Znak postępowania: VIII.261.1.2022

 

Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Tel.+ 48 (17) 8669- 400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000276386

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie  informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania pn. ,,Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
 

Podstawa unieważnienia: w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.

Pliki do pobrania:

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VIII.261.1.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00037079/03/P

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 213.646,00 zł netto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł 00/100), kwota wraz z podatkiem VAT 262.784,58 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery zł 58/100). 

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.pdf informacja_o_kwocie.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.6.2022                                             

Rzeszów, dn. 1.09.20222 r.

Nr ogłoszenia w BZP:  2022/BZP 00287579/01


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 1 września 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www.pdf

Informacja o wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www

Ogłoszenie o zamówieniu: Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

Znak sprawy: VIII.261.1.2022                                                

Rzeszów, dn. 01.09.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00329698/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt architektoniczno–budowlany - oświetlenie elewacji i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt techniczny - oświetlenie elewacji budynku i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót – oświetlenie elewacji budynku i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - oświetlenie elewacji budynku i zdobień architektonicznych

Załącznik nr 5 do SWZ – Opis techniczny – Bieżąca konserwacja powierzchni ścian i sufitów hallu oraz sanitariatów

Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiar robót – Bieżąca konserwacja hallu i sanitariatów

Załącznik nr 7 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Bieżąca konserwacja hallu i sanitariatów

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 11 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 12 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_3.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_3.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 3.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.08.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.08.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.6.2022                                             

Rzeszów, dn. 10.08.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
,,Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie”
 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 10 sierpnia 2022 r.

 >> w pliku pdf

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja_dotycząca_otwarcia_ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VI.261.6.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00287579/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 42 276,42 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć zł 42/100), kwota wraz z podatkiem VAT 52 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł).

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wyjaśnienia do pytań skierowanych przez Wykonawców do treści SWZ

Znak sprawy: VI.261.6.2022
Rzeszów, dn. 05.08.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

Zamawiający – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia do pytań skierowanych przez Wykonawców do treści SWZ  w posiępowaniu pn.

 
 
"Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie"
 

 

 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego
Monika Ohar – Pawiak  –
Zastępca Dyrektora WiMBP w Rzeszowie
Rzeszów, 5 sierpnia 2022 r.

Pliki do pobrania:

pytania_wykonawcow_i_wyjasnienia_do_swz.pdf pytania_wykonawcow_i_wyjasnienia_do_swz.pdf

Pytania wykonawców i wyjaśnienia do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie

Znak sprawy: VI.261.6.2022                                                 

Rzeszów, dn. 02.08.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej WiMBP w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00287579/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zalacznik_nr_2_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_2_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_3_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_3_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_4_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                             

Rzeszów, dn. 16.05.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 16 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 10.05.2022 r.

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                             

Rzeszów, dn. 10.05.20222 r.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.

 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie
 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 10 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”

 

Znak postępowania: VI.261.4.2022

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00137055/01

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej poniższe informacje:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 134 959,35 zł netto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 35/100), kwota wraz z podatkiem VAT 166 000,00 brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto).

Pliki do pobrania:

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni WiMBP w Rzeszowie

Znak sprawy: VI.261.4.2022                                                 

Rzeszów, dn. 27.04.2022 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.
 
 
Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00137055/01


W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

- Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

- Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ (plik pdf)

- Dane postępowania (plik docx)

 

Załączniki do SWZ do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz rzeczowo-cenowy zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia_swz.pdf

Specyfikacja_warunków_zamówienia_SWZ

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf zalacznik_nr_1_do_swz_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zalacznik_nr_2_do_swz_-_wykaz_rzeczowo-cenowy_zamowienia.docx zalacznik_nr_2_do_swz_-_wykaz_rzeczowo-cenowy_zamowienia.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz rzeczowo-cenowy zamówienia

zalacznik_nr_3_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx zalacznik_nr_3_do_swz_-_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

zalacznik_nr_4_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf zalacznik_nr_4_do_swz_-_projektowane_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx zalacznik_nr_5_do_swz_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx zalacznik_nr_6_do_swz_-_oswiadczenie_okreslajace_przynaleznosc_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej

dane_postepowania.docx dane_postepowania.docx

Dane postępowania

informacja_o_kwocie.docx informacja_o_kwocie.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf informacja_dotyczaca_otwarcia_ofert.pdf

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

 Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_2.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2022_r._wersja_nr_2.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. Wersja nr 2.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2022 r.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2022 r.  

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WiMBP w Rzeszowie na 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.pdf plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.docx plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2021_r.docx

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: